Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wywóz odpadów komunalnych na potrzeby Stopnia Wodnego Brzeg Dolny i Stopnia Wodnego Malczyce w budowie

Zapytanie ofertowe
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Zarząd Zlewni we Wrocławiu

Zarząd Zlewni we Wrocławiu

T. Kościuszki 29E
50-011 Wrocław
tel.+48 (71) 75 72 067
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WR.ROZ.2811.358.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  01.07.2021 11:00
 • Termin złożenia oferty
  08.07.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Wywóz odpadów komunalnych na potrzeby Stopnia Wodnego Brzeg Dolny

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na odbiorze i wywozie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z terenu Stopnia Wodnego w Brzegu Dolnym, Warzyna 10, 55-330 Księginice gmina Miękinia 

Część 2. Wywóz odpadów komunalnych na potrzeby Stopnia Wodnego Malczyce w budowie

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na odbiorze i wywozie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z terenu Stopnia Wodnego Malczyce w budowie, Prawików 56, 56-100 Wołów 

 

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Wykonawca lub osoba, za pomocą której wykonawca wykonuje zamówienie, musi posiadać zezwolenie właściwego starosty na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, wydane na podstawie art.27 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 202 r. poz. 797 z późn. zm.) oraz art. 233 ust.2, ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U z 2020, poz. 797 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020 r. poz.10 z późn. zm.)

Wykonawca lub osoba, za pomocą której wykonawca wykonuje zamówienie, musi posiadać zezwolenie właściwego starosty na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów, wydane na podstawie art.25, art. 41 ust. 3 pkt 2, art.43, art.44 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz.797, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 2020 r., Poz.10 z późn. zm.).

Wykonawca oświadcza, iż jest zarejestrowany w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami prowadzonej przez Marszałka Województwa.

Warunki realizacji umowy

Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Branże CPV

 • 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 02.07.2021 12:47:21
 • Paulina Wawrzyniak

 • Poprawiono omyłkę pisarską w zapytaniu ofertowym w pkt 15 ppkt 3:
  było: "Otwarcie ofert odbędzie się dnia 05.07.2021 r. do godz. 16:00"
  jest: "Otwarcie ofert odbędzie się dnia 08.07.2021 r. do godz. 16:00"

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • WR.ROZ.2811.358.2021
 • Wywóz odpadów komunalnych na potrzeby Stopnia Wodnego Brzeg Dolny

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • WR.ROZ.2811.358.2021
 • Wywóz odpadów komunalnych na potrzeby Stopnia Wodnego Malczyce w budowie

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry