Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenia dla pracowników PGW Wody Polskie, wraz z przekazaniem materiałów szkoleniowych: Szkolenie – Sprawozdawczość KOBIZE, Szkolenie – Gospodarka odpadami w praktyce - kompendium obowiązujących przepisów, nowe obowiązki podmiotów związane z gospodarką odpadami 2020 - elektroniczny rejestr BDO, ewidencja odpadów i sprawozdawczość

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.17 8537448, 17 8537443
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROK.1/2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  02.07.2021 13:00
 • Termin złożenia oferty
  09.07.2021 09:00

Opis przedmiotu zamówienia

       Szkolenia dla pracowników PGW Wody Polskie, wraz z przekazaniem materiałów szkoleniowych:

Część 1:

Szkolenie – Sprawozdawczość KOBIZE

Część 2:

Szkolenie – Gospodarka odpadami w praktyce - kompendium obowiązujących przepisów, nowe obowiązki podmiotów związane z gospodarką odpadami 2020 - elektroniczny rejestr BDO, ewidencja odpadów i sprawozdawczość

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zgodnie z załacznikiem nr 1 - OPZ do zapytania ofertowego

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

       

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w ust 5. OPZ oświadczam o:

 

 1. posiadaniu minimum 2-letniego doświadczenie w prowadzeniu działalności szkoleniowej.

 

 1. załączeniu w tabeli poniżej odpowiadającego potrzebom Zamawiającego szczegółowego programu szkolenia.

Program powinien mieć formę konspektu z rozpisanymi tematami szkoleniowymi (punkty, podpunkty), metodami kształcenia, opisem i liczbą ćwiczeń praktycznych, studium przypadku oraz szacunkowym czasem trwania poszczególnych bloków tematycznych.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z OWU - załacznik nr 2 do zapytania ofertowego

Branże CPV

 • 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry