Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r7569,Szkolenia-dla-pracownikow-PGW-Wody-Polskie-wraz-z-przekazaniem-materialow-szkole.html
2021-10-19, 04:23

Szkolenia dla pracowników PGW Wody Polskie, wraz z przekazaniem materiałów szkoleniowych: Szkolenie – Sprawozdawczość KOBIZE, Szkolenie – Gospodarka odpadami w praktyce - kompendium obowiązujących przepisów, nowe obowiązki podmiotów związane z gospodarką odpadami 2020 - elektroniczny rejestr BDO, ewidencja odpadów i sprawozdawczość

Zapytanie ofertowe

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.17 8537448, 17 8537443
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Analiza ofert
 • Numer postępowania
  RZ.ROK.1/2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  02.07.2021 13:00
 • Termin złożenia oferty
  09.07.2021 09:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

       Szkolenia dla pracowników PGW Wody Polskie, wraz z przekazaniem materiałów szkoleniowych:

Część 1:

Szkolenie – Sprawozdawczość KOBIZE

Część 2:

Szkolenie – Gospodarka odpadami w praktyce - kompendium obowiązujących przepisów, nowe obowiązki podmiotów związane z gospodarką odpadami 2020 - elektroniczny rejestr BDO, ewidencja odpadów i sprawozdawczość

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zgodnie z załacznikiem nr 1 - OPZ do zapytania ofertowego

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

       

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w ust 5. OPZ oświadczam o:

 

 1. posiadaniu minimum 2-letniego doświadczenie w prowadzeniu działalności szkoleniowej.

 

 1. załączeniu w tabeli poniżej odpowiadającego potrzebom Zamawiającego szczegółowego programu szkolenia.

Program powinien mieć formę konspektu z rozpisanymi tematami szkoleniowymi (punkty, podpunkty), metodami kształcenia, opisem i liczbą ćwiczeń praktycznych, studium przypadku oraz szacunkowym czasem trwania poszczególnych bloków tematycznych.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z OWU - załacznik nr 2 do zapytania ofertowego

Branże CPV

 • 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.