Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Dolinie Stężyckiej w km 4+100-9+600 gm. Stężyca ‘’- obiekt 4 budowa pompowni w km9+560 wraz z odbudową przepustu wałowego w km 9+533 w m. Prażmów – pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej.

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Radomiu

Zarząd Zlewni w Radomiu

Parkowa 2A
26-600 Radom
tel.48 36 261 38 w. 141, 142
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROOZ.2811.236.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  06.07.2021 17:00
 • Termin złożenia oferty
  12.07.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami elektrycznymi na ww zadaniu inwestycyjnym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące co najmniej nadzorowanie robót budowlanych, bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne właściwe dla przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

Warunki realizacji umowy

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru zgodnie z umową i prawem budowlanym.

Branże CPV

 • 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry