Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności mostowej nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie III-ej części zadania inwestycyjnego pn.: „Zabezpieczenie przed powodzią doliny potoku Zawadka na terenie gminy Dębica, woj. podkarpackie – etap I”

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.017 853 74 35
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.RPI.2811.17.2021.JRP6
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  15.07.2021 13:00
 • Termin złożenia oferty
  22.07.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie będzie realizował roboty budowlane związane z wykonaniem III-ej części zadania inwestycyjnego pn.: „Zabezpieczenie przed powodzią doliny potoku Zawadka na terenie gminy Dębica, woj. podkarpackie – etap I”. W ramach inwestycji wykonana zostanie przebudowa 3 obiektów mostowych nr M07, M09, M10, rozbiórka kładki M08, oraz kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta potoku Zawadka.

 

 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 1. Wykonawca winien wskazać min. 1 osobę do uczestniczenia w wykonaniu zamówienia legitymującą się uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do nadzorowania w specjalności mostowej bez ograniczeń, albo posiadać inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w czasie wydania uprawnień.
 2. Kwalifikacja na podstawie załączników nr 1 do oferty.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorem Umowy.

Branże CPV

 • 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry