Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konserwacja cieków zlokalizowanych na terenach podlegających pod Zarząd Zlewni w Dębem

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zarzecze 13B
03-194 Warszawa
tel.przetargi_warszawa@wody.gov.pl
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2810.45.2021/RZGW
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  23.07.2021 11:00
 • Termin składania ofert
  24.08.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  24.08.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja cieków zlokalizowanych na terenie Zarząd Zlewni w Dębem, w podziale na 17 zadań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dla każdej z części zamówienia, zawiera Załącznik Nr 2 do SWZ (OPZ, formularze wyceny ofertowej, mapy).

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek udziału w postępowaniu:

Wykonawca musi wykazać się wykonaniem - w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie -
co najmniej 1 usługi, polegającej na ko
nserwacji cieków, wałów przeciwpowodziowych lub skarp.

Wymagana minimalna wartość brutto usługi i powierzchnia zrealizowanej usługi:    

- cz. 1,5,6,7,9,10,11,12,14,15,16,17 - o wartości min. 30 000 zł brutto z jednej umowy i powierzchni min. 15 000 m2

- cz. 2,3,13 - o wartości min. 10 000 zł brutto z jednej umowy i powierzchni min. 5 000 m2

- cz. 4,8 - o wartości min. 45 000 zł brutto z jednej umowy i powierzchni min. 22 000 m2

Przy składaniu oferty na kilka części wystarczy przedłożyć referencję z usługi odpowiadającej wartości i powierzchni z najwyższym kryterium, dot. składanych części.

Zamawiający wymaga, aby powyższy warunek (dla każdej odrębnej części postępowania)  był spełniony w całości – w ramach jednej umowy - przez jeden podmiot (wykonawcę lub podmiot oddający do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby zamówienia).

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 24.08.2021 13:31:16
 • Konrad Wróbel

 • Zamawiający zamieścił Informację z otwarcia ofert.
 • 25.10.2021 11:27:33
 • Marta Laskowska

 • Unieważnienie cz. II
 • 25.10.2021 12:01:09
 • Marta Laskowska

 • Unieważnienie cz. XVII
 • 25.10.2021 12:01:51
 • Marta Laskowska

 • Unieważnienie cz. 16
 • 25.10.2021 12:02:57
 • Marta Laskowska

 • Unieważnienie cz. 14.
 • 28.10.2021 09:59:57
 • Marta Laskowska

 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części III.
 • 02.11.2021 10:06:18
 • Marta Laskowska

 • Unieważnienie części VII.
 • 19.11.2021 14:55:47
 • Marta Laskowska

 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części I, IV, V, VIII, X, XI, XII, XIII, XV.
 • 19.11.2021 15:13:53
 • Marta Laskowska

 • modyfikacja dat (czynność techniczna)
 • 16.12.2021 11:17:04
 • Marta Laskowska

 • Unieważnienie części 6.
 • 16.12.2021 11:24:11
 • Marta Laskowska

 • Unieważnienie części 9.

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • WA.ROZ.2810.45.2021/RZGW
 • CZĘŚĆ I: KONSERWCAJA CIEKÓW NA TERENIE NADZORU WODNEGO W PRZASNYSZU „Utrzymanie rzeki Tamka”, „Utrzymanie rzeki Wieczfnianka”, „Utrzymanie rzeki Muszaki”

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • WA.ROZ.2810.45.2021/RZGW
 • CZĘŚĆ II: KONSERWCAJA CIEKÓW NA TERENIE NADZORU WODNEGO W PRZASNYSZU „Utrzymanie rzeki Jagarzewka”

 • Usługi
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty
 • WA.ROZ.2810.45.2021/RZGW
 • CZĘŚĆ III: KONSERWCAJA CIEKÓW NA TERENIE NADZORU WODNEGO W PRZASNYSZU „Utrzymanie rzeki Borowianka”

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • WA.ROZ.2810.45.2021/RZGW
 • CZĘŚĆ IV: KONSERWCAJA CIEKÓW NA TERENIE NADZORU WODNEGO W WOŁOMINIE „Utrzymanie rzeki Beniaminówka w km 0+000 – 15+800”

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • WA.ROZ.2810.45.2021/RZGW
 • CZĘŚĆ V: KONSERWCAJA CIEKÓW NA TERENIE NADZORU WODNEGO W WOŁOMINIE „Utrzymanie rzeki Kanał Sierakowski w km 0+000 – 7+975”

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • WA.ROZ.2810.45.2021/RZGW
 • CZĘŚĆ VI: KONSERWCAJA CIEKÓW NA TERENIE NADZORU WODNEGO W WOŁOMINIE „Utrzymanie rzeki Dorzucha w km 0+000 – 22+450”

 • Usługi
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty
 • WA.ROZ.2810.45.2021/RZGW
 • CZĘŚĆ VII: KONSERWCAJA CIEKÓW NA TERENIE NADZORU WODNEGO W WOŁOMINIE „Utrzymanie rzeki Rządza w km 6+000 – 22+450”

 • Usługi
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty
 • WA.ROZ.2810.45.2021/RZGW
 • CZĘŚĆ VIII: KONSERWCAJA CIEKÓW NA TERENIE NADZORU WODNEGO W WOŁOMINIE „Utrzymanie rzeki Rządza w km 22+450 – 23+190 (oczyszczenie zbiornika)”

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • WA.ROZ.2810.45.2021/RZGW
 • CZĘŚĆ IX: KONSERWCAJA CIEKÓW NA TERENIE NADZORU WODNEGO W WOŁOMINIE „Utrzymanie rzeki Rządza w km 27+350 – 33+100”

 • Usługi
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty
 • WA.ROZ.2810.45.2021/RZGW
 • CZĘŚĆ X: KONSERWCAJA CIEKÓW NA TERENIE NADZORU WODNEGO W WYSZKOWIE „Utrzymanie wód Kanału A” „Utrzymanie wód Rów A”

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • WA.ROZ.2810.45.2021/RZGW
 • CZĘŚĆ XI: KONSERWCAJA CIEKÓW NA TERENIE NADZORU WODNEGO W WYSZKOWIE „Utrzymanie wód rzeki Ruda” „Utrzymanie wód Kanał Marianowski ”

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • WA.ROZ.2810.45.2021/RZGW
 • CZĘŚĆ XII: KONSERWCAJA CIEKÓW NA TERENIE NADZORU WODNEGO W DĘBEM „Utrzymanie wód Kanał Bródnowski”

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • WA.ROZ.2810.45.2021/RZGW
 • CZĘŚĆ XIII: KONSERWCAJA CIEKÓW NA TERENIE NADZORU WODNEGO W WOŁOMINIE „Utrzymanie rzeki Cienka w km 0+000 – 25+000”

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • WA.ROZ.2810.45.2021/RZGW
 • CZĘŚĆ XIV: KONSERWCAJA CIEKÓW NA TERENIE NADZORU WODNEGO W PRZASNYSZU „Utrzymanie rzeki Ulatówka” „Utrzymanie rzeki Czerniczka”

 • Usługi
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty
 • WA.ROZ.2810.45.2021/RZGW
 • CZĘŚĆ XV: KONSERWCAJA CIEKÓW NA TERENIE NADZORU WODNEGO W PRZASNYSZU „Utrzymanie rzeki Zdziwójka” „Utrzymanie rzeki Wojcieszanka”

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • WA.ROZ.2810.45.2021/RZGW
 • CZĘŚĆ XVI: KONSERWCAJA CIEKÓW NA TERENIE NADZORU WODNEGO W PRZASNYSZU „Utrzymanie rzeki Morawka” „Utrzymanie rzeki Doprowadzalnik Nr 1”

 • Usługi
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty
 • WA.ROZ.2810.45.2021/RZGW
 • CZĘŚĆ XVII: KONSERWCAJA CIEKÓW NA TERENIE NADZORU WODNEGO W PRZASNYSZU „Utrzymanie rzeki Ciek Ożumiech” „Utrzymanie rzeki Dzierząska (Rz. Dzierżączka)” „Utrzymanie rzeki Dąbrówka”

 • Usługi
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry