Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obsługa informatyczna dla potrzeb Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim i podległych jednostek organizacyjnych.

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

Narutowicza 9/13
97-300 Piotrków Trybunalski
tel.+48 511 966 080
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2811.208.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  26.07.2021 16:00
 • Termin złożenia oferty
  02.08.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez 11 m-cy w zakresie bieżącej obsługi informatycznej dla jednostki organizacyjnej Wód Polskich - Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim (RZGW Warszawa).

 

Realizacja obsługi obejmuje serwis i utrzymanie urządzeń teleinformatycznych, w skład których wchodzą:

- urządzenia pojedynczych stanowisk pracy ( komputery, drukarki, zasilacze

  awaryjne)

- elementy infrastruktury sieciowej (przełączniki, routery, serwer Zarządu

  Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, inne)

- łącza internetowe

 

Osobisty oraz zdalny nadzór nad terenowymi stanowiskami pracy,                               w następujących jednostkach:

- Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Narutowicza 9/13, 97-300

  Piotrków Trybunalski ( 34 Stanowiska komputerowe )

- Nadzór Wodny w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Młynarska 2, 97-300  

  Piotrków Trybunalski( 3 Stanowska komputerowe )

- Nadzór Wodny w Białaczowie, Białaczów 1, 26-307 Białaczów                                      (3 Stanowska komputerowe )

- Nadzór Wodny w Białobrzegach, ul. 11 Listopada 29, 26-800 Białobrzegi               (3 Stanowska komputerowe )

- Nadzór Wodny w Koniecpolu, ul. Chrząstowska 6a, 42-230 Koniecpol                     (3 Stanowska komputerowe )

- Nadzór Wodny w Końskich, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie                                   (3 Stanowska komputerowe )

- Nadzór Wodny w Nowym Mieście nad Pilicą, pl. OH Koźmińskiego 1/2

  26-420 Nowe Miasto nad Pilicą (2 Stanowska komputerowe )

- Nadzór Wodny w Smardzewicach, oś. Przystopniowe 1,                                                                   

  97-213 Smardzewice (3 Stanowska komputerowe )

- Nadzór Wodny we Włoszczowie, ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa

(3 Stanowska komputerowe )

 

Przez stanowisko komputerowe należy rozumieć : monitor, stację roboczą, klawiaturę, myszkę , drukarkę, switche, listwy zabezpieczające oraz UPS.

 

  

W ramach obsługi informatycznej będą wykonywane następujące czynności:

 1. rozwiązywanie bieżących problemów technicznych
 2. zdalna pomoc techniczna przy usuwaniu problemów teleinformatycznych
 3. stałe monitorowanie urządzeń sieciowych
 4. w przypadku awarii sprzętu, którego usunięcie może trwać dłużej niż

     podmiana sprzętu  - możliwość zabezpieczenia sprzętu zastępczego

5. usługi doradcze w zakresie utrzymania sprawności i rozwoju

     infrastruktury IT

6. bieżące konserwacje urządzeń wymagających cyklicznych działań

     (drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, zasilacze awaryjne)

7. nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesów archiwizacji danych i

     bezpieczeństwem sieci

8. podstawowe działania związane z utrzymaniem sieci kablowej (naprawy

     istniejących połączeń kablowych)

 

 • Czas reakcji na wezwanie Zamawiającego :
  1. Awaria serwera lub sieci - reakcja serwisu w ciągu 4 godzin od momentu zgłoszenia    Czas likwidacji usterki: 24 godz.
  2. Awaria stacji roboczej -  reakcja serwisu w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia   Czas likwidacji usterki: 2 dni robocze.
  3. Awaria urządzeń peryferyjnych – reakcja serwisu w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia (drukarki, skanery, zewnętrzne napędy).   

Czas likwidacji usterki: 7 dni roboczych.

 

Przez czas reakcji należy rozumieć czas w jakim Wykonawca musi zjawić się w siedzibie Zamawiającego celem usunięcia awarii sprzętu. Czas będzie liczony od powiadomienia Wykonawcy droga emaliową oraz telefoniczną.

 

Wykaz sprzętu objętego serwisowaniem w ramach niniejszej umowyzostanie sporządzony po podpisaniu przedmiotowej umowy oraz przed rozpoczęcie realizacji niniejszego zamówienia.

 

 • Czas pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 7 - 16 w siedzibie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim na ul. Narutowicza 9/13,                 97-300 Piotrków Trybunalskim lub zdalnie w dowolnym innym czasie                     i miejscu po uzgodnieniu z Zamawiającym.
 • Średniomiesięczny pakiet czasu obsługi wynosi min. 26 roboczo-godziny.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca musi wykazać się co najmniej jedną usługą w zakresie przedmiotu zamówienia (tj. obsługi informatycznej), o wartości min. 40 000 zł brutto - zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z projektem umowy - zał. nr 4 do zapytania ofertowego.

Branże CPV

 • 72253000-3 - Usługi pomocy komputerowej i podobne

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry