Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Remont budynku Gospodarczego Nadzoru Wodnego w Dynowie

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.16 670 38 08
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ZPU.3.2811.9.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  11.08.2021 23:00
 • Termin złożenia oferty
  19.08.2021 09:00

Opis przedmiotu zamówienia

Remont budynku Gospodarczego Nadzoru Wodnego w Dynowie

Opis głównych robót do wykonania:

 1. Wymiana, demontaż, zakup, montaż następujących elementów:

Drzwi zewnętrzne stalowe wymiary-900x2010 cm 3 sztuki

 • Drzwi wewnętrzne wymiary900x2010 cm 2 sztuki
 • Brama garażowa rolowana 2470x2500 cm 1 sztuka ,
 • Brama garażowa rolowana 3000x3000 cm 1 sztuka
 • Okna pcv 970x400 11 sztuk
 • parapetów okiennych zewnętrznych 12 szt
 • lamp zewnętrznych 6 sztuk wraz z okablowaniem
 1. Inne prace:
 • Wykucie wylewki na głębokość 40cm w garażu i wylanie nowej + izolacja
 • Przedłużenie krokwi, wykonanie pasa pod rynny dachowe
 • krokwie175mb
 • łaty 408mb
 • deska czołowa 47mb

Razem 3m³ tarcicy

 • Demontaż starych i montaż nowych rynien z hakami +rury spustowe
 • Rynna 47 mb
 • Rury12mb
 • Wykonanie obróbek blacharskich na dachu 0,30m x 70mb
 • Wykonanie obróbek blacharskich pod pas podrynnowy 0,60m x 47mb
 • Malowanie dachu z czyszczeniem blachy z korozji 350m²
 • Obicie blachą ogniomurów +podbitka
 • ogniomury 40m²
 • podbitka     41m²
 • Docieplenie elewacji 202m2
 • styropian gr. 5 cm
 • tynki silikonowe

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej:

 

wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na wykonaniu robót budowlanych dotyczących budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu, modernizacji lub adaptacji budynku/ów zgodnie z przepisami Prawa budowlanego o wartości robót min. 50 000,00 zł.

 

Kwalifikacja nastąpi na podstawie załącznika nr 4 do zapytania ofertowego wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty wykazane w załączniku nr 4 zostały wykonane należycie.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z warunkami umowy.

Branże CPV

 • 44221000-5 - Okna, drzwi i podobne elementy

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry