Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni cieku Jaślańsko - Chorzelowskiego poprzez odbudowę budowli piętrzącej – roboty budowlane

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.158428982
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.4.ZPU.2811.13.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  14.09.2021 10:00
 • Termin złożenia oferty
  24.09.2021 11:30

Opis przedmiotu zamówienia

Roboty remontowe obejmują:

1) Remont umocnień koryta cieku 5 m powyżej i 5 m poniżej jazu:

a) Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty twardy,

b) Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp,

c) Oczyszczanie umocnień (płyt bet.) z ziemi i roślin,

d) Skucie nierównomierności betonu przy głębokościach skucia do 1 cm,

e) Wykonanie warstwy szczepnej na powierzchni konstrukcji jazu za pomocą środkiem do ochrony zbrojenia,

f) Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo – polimerową,

 

2) Remont elementów konstrukcyjnych (ścian doku oraz skrzydełek) polegające na:

a) Skucie spękanych elementów betonowych,

b) Uzupełnienie i oczyszczenie odsłoniętego zbrojenia,

c) Uzupełnienie powstałych ubytków betonem hydrotechnicznym C30/37 wraz z dozbrojeniem,

d) Wypełnienie powiększonych szczelin (spękań) masą uszczelniającą cementowo – polimerową,

e) Wykonanie reprofilacji powierzchni technikami tynkarsko –malarskimi,

f) Likwidacja wykwitów i porostów na powierzchni betonu.

 

3) Remont elementów kładki:

a) Skucie spękanych elementów betonowych,

b) Uzupełnienie i oczyszczeniu odsłoniętego zbrojenia,

c) Uzupełnienie powstałych ubytków betonem hydrotechnicznym S30/37 wraz z dozbrojeniem,

d) Wypełnienie powiększonych szczelin (spękań) masą uszczelniającą cementowo – polimerową,

e) Wykonanie reprofilacji powierzchni technikami tynkarsko – malarskimi,

f)  Likwidacja wykwitów i porostów na powierzchni betonu,

g) Oczyszczenie, odtłuszczenie i pokrycie środkiem antykorozyjnym elementów stalowych balustrady,

h) Montaż poręczy balustrady kładki,

i) Montaż balustrady na skrzydełkach od strony WG.

 

4) Remont zamknięć

a)  Oczyszczenie i odtłuszczenie ceowników pod montaż zasuwy lub zamknięcia szandorowego,

b) Oczyszczenie, odtłuszczenie i pokrycie środkiem antykorozyjnym elementów stalowych zamknięcia głównego i remontowego,

c) Montaż desek szandorowych o całkowitej wysokości piętrzenia t=1 m (5 szt. x 0,2 m),

Warunki realizacji umowy

Wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1  zamówienia polegającego na remoncie lub budowie lub przebudowie urządzeń hydrotechnicznych stale piętrzących wodę w obrębie koryt rzek lub potoków lub obwałowań lub zbiorników wodnych (załącznik do formularza ofertowego)

Branże CPV

 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry