Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i podległych Zarządów Zlewni

Zapytanie ofertowe
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.17 854 89 69
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROH.2811.15.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  17.09.2021 14:00
 • Termin złożenia oferty
  24.09.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na  zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń specjalistycznych zgodnych z „Opisem przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 1 do „Zapytania ofertowego” w podziale na części.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest dołączyć do formularza oferty kserokopie uwierzytelnione „za zgodność z oryginałem” dokumentów potwierdzających przeprowadzenie co najmniej trzech szkoleń specjalistycznych.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorem umowy - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Branże CPV

 • 80550000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • RZ.ROH.2811.15.2021
 • 1) Część 1. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych związanych z eksploatacją ciągników wielofunkcyjnych dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i podległych Zarządów Zlewni

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • RZ.ROH.2811.15.2021
 • 2) Część 2. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych związanych z eksploatacją urządzeń do transportu bliskiego dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i podległych Zarządów Zlewni

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • RZ.ROH.2811.15.2021
 • 3) Część 3. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych związanych z eksploatacją urządzeń do pracy na wysokości dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i podległych Zarządów Zlewni

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry