Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2022” w podziale na 20 części:

Zapytanie ofertowe
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.509-749-606
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.RPU.2810.1.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  22.09.2021 10:00
 • Termin złożenia oferty
  01.10.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

W celu zapewnienia zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych na terenie działania RZGW w Rzeszowie niezbędne jest zawarcie 20 porozumień obejmujących wykonywanie robót objętym utrzymaniem dla poszczególnych Nadzorów Wodnych.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zapewnienie stałej gotowości przystąpienia do wykonywania robót oraz wykonanie między innymi robót: rozbiórka zatorów z kry lodowej, usuwanie powalonych drzew, rozkuwanie pokrywy lodowej na wodach i urządzeniach wodnych oraz odśnieżanie dróg dojazdowych do urządzeń wodnych.

Niniejsze zapytanie ofertowe opracowano w podziale na 20 części tj:

- części 1 - Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Przeworsku.

- części 2 - Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Brzozowie.

- części 3 - Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Rzeszowie.

- części 4 - Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Łańcucie.

- części 5 - Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Strzyżowie.

- części 6 - Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Krośnie.

- części 7 - Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Tarnobrzegu.

- części 8 - Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Kolbuszowej.

- części 9 - Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Stalowej Woli.

- części 10 - Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Janowie Lubelskim.

- części 11 - Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Biłgoraju.

- części 12 - Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Leżajsku.

- części 13 - Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Dębicy.

- części 14 - Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Jaśle.

- części 15 - Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Ropczycach.

- części 16 - Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Gorlicach.

- części 17 - Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Mielcu.

- części 18 - Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzorów Wodnych w Przemyślu i Dynowie.

- części 19 - Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzorów Wodnych w Lesku, Sanoku i Ustrzykach Dolnych.

- części 20 - Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzorów Wodnych w Jarosławiu i Lubaczowie.

Warunki realizacji umowy

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Pliki do pobrania

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • RZ.RPU.2810.1.2021
 • „Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2022” - część 1 Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Przeworsku.

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • RZ.RPU.2810.1.2021
 • „Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2022” - część 2 Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Brzozowie.

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • RZ.RPU.2810.1.2021
 • „Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2022” - część 3 Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Rzeszowie.

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • RZ.RPU.2810.1.2021
 • „Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2022” - część 4 Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Łańcucie.

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • RZ.RPU.2810.1.2021
 • „Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2022” - część 5 Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Strzyżowie.

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • RZ.RPU.2810.1.2021
 • „Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2022” - część 6 Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Krośnie.

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • RZ.RPU.2810.1.2021
 • „Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2022” - część 7 Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Tarnobrzegu.

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • RZ.RPU.2810.1.2021
 • „Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2022” - część 8 Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Kolbuszowej.

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • RZ.RPU.2810.1.2021
 • „Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2022” - część 9 Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Stalowej Woli.

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • RZ.RPU.2810.1.2021
 • „Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2022” - część 10 Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Janowie Lubelskim.

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • RZ.RPU.2810.1.2021
 • „Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2022” - część 11 Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Biłgoraju.

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • RZ.RPU.2810.1.2021
 • „Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2022” - część 12 Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Leżajsku.

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • RZ.RPU.2810.1.2021
 • „Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2022” - część 13 Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Dębicy.

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • RZ.RPU.2810.1.2021
 • „Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2022” - część 14 Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Jaśle.

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • RZ.RPU.2810.1.2021
 • „Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2022” - część 15 Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Ropczycach.

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • RZ.RPU.2810.1.2021
 • „Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2022” - część 16 Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Gorlicach.

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • RZ.RPU.2810.1.2021
 • „Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2022” - część 17 Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Mielcu.

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • RZ.RPU.2810.1.2021
 • „Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2022” - część 18 Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzorów Wodnych w Przemyślu i Dynowie.

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • RZ.RPU.2810.1.2021
 • „Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2022” - część 19 Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzorów Wodnych w Lesku, Sanoku i Ustrzykach Dolnych.

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty
 • RZ.RPU.2810.1.2021
 • „Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2022” - część 20 Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzorów Wodnych w Jarosławiu i Lubaczowie.

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry