Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usunięcie szkód powodziowych na rzece Sufraganiec, gm. Kielce

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Kielcach

Zarząd Zlewni w Kielcach

Robotnicza 5
25-662 Kielce
tel.413340098 wew 307
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2811.679.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  01.10.2021 14:00
 • Termin złożenia oferty
  11.10.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z zał nr 7

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

wykaz zrealizowanych robót ulb usług w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonie, co najmniej 1 roboty budowlanej lub usługi (potwierdzona dowodami określającymi,  czy robota lub usługa została wykonana w sposób należyty oraz wskazującymi, czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona) polegającej na wykonaniu prac lub usług konserwacyjnych, udrożnieniowych, remontowych lub regulacyjnych na ciekach o wartości nie mniejszej niż 20,00 tys zł. brutto. (zał nr 4)

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 5  - wzór umowy

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry