Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usunięcie szkód powodziowych na rzece Nidzicy, gm. Skalbmierz

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Kielcach

Zarząd Zlewni w Kielcach

Robotnicza 5
25-662 Kielce
tel.413340098 wew 307
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2811.677.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  04.10.2021 12:00
 • Termin złożenia oferty
  12.10.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z załącznikime nr 7

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz zrealizowanych robót lub usług w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonanie, co najmniej 1 roboty budowlanej lub usługi (potwierdzoną dowodami określającymi,  czy robota lub usługa została wykonana w sposób należyty oraz wskazującymi, czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona) polegającejna wykonaniu prac lub usług utrzymaniowych, udrożnieniowych, remontowych lub regulacyjnych na ciekach o wartości nie mniejszej niż 75,00 tys. zł. brutto. Zgodnie z zał. nr 4

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z zał nr 5  - projekt umowy

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry