Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r9639,Wykonanie-badania-stabilizacji-reperow-na-obiekcie-jazu-na-rzece-Sanna-w-km-3148.html
04.03.2024, 11:57

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie badania stabilizacji reperów na obiekcie jazu na rzece Sanna w km 31+489 w m. Zaklików gm. Zaklików pow. Stalowa Wola

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.158428982
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.4.ZPU.2811.12.2021.
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  13.10.2021 09:00
 • Termin złożenia oferty
  25.10.2021 13:30

Opis przedmiotu zamówienia

- wykonanie operatu z pomiarów niwelacyjnych stabilizacji reperów kontrolowanych 8 szt. i łat wodowskazowych 2 szt. na jazie na rzece Sanna w km 31+489 w m. Zaklików [dla podanych ilości punktów (10 szt.) wraz z ich odniesieniami do pomiaru z 2015r.,  przedstawionymi na rysunku załączonym do dokumentacji]

- należy opracować dokumentację  zawierającą analiza i interpretację wyników, wnioski oraz ewentualne zalecenia usunięcia występujących nieprawidłowości.

- podane ilości reperów i ich usytuowanie przedstawione jest na rysunkach, które będą załączone do dokumentacji. Razem ilość 10 szt.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać:

Iż dysponuje lub przy realizacji zamówienia będzie dysponował osobami, które skieruje do realizacji robót będących przedmiotem niniejszego postępowania, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia, tj.

min. 1 osobę posiadającą uprawnienia w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji lub geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych.

Branże CPV

 • 71355000-1 - Usługi pomiarowe

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.