Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Remont stopnia wodnego na ujęciu wody do zbiornika Rzeczyca Długa w msc. Musików

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.158428982
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.4.ZPU.2811.16.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  14.10.2021 09:00
 • Termin złożenia oferty
  25.10.2021 11:30

Opis przedmiotu zamówienia

Rozbiórka budowli siatkowo-kamiennych, kosze z kamieniem, bez wyprawy, usunięcie zniszczonego umocnienia wykonanego z gabionów 2x1x0,5, uzyskany kamień posłuży do zabudowy skarp poniżej ujęcia wody– 14 m3

Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, kosz o wymiarach 1x1x0,5 m– 14m3

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1  zamówienia polegającego na remoncie, budowie lub przebudowie urządzeń wodnych - koryt rzek lub potoków lub obwałowań lub zbiorników wodnych

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry