Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) dla zadania pn.: „Zasilenie zachodniej części Jeziora Jamno wodami morskimi.

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin
tel.+48914411225
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  SZ.RPI.2811.236.2021.DG
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  19.10.2021 11:00
 • Termin składania ofert
  27.10.2021 12:00
 • Termin otwarcia ofert
  27.10.2021 13:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu Karty
Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) dla zadania pn.: „Zasilenie zachodniej części Jeziora
Jamno wodami morskimi”. KIP należy opracować dla działań inwestycyjnych których
zakres zawiera się i opisany jest w Wariancie I w opracowaniu pn.: „Wielowariantowa
koncepcja zasilania zachodniej części Jeziora Jamno wodami morskimi” wraz z
zestawieniem działek oraz innymi danymi niezbędnymi do wykonania przedmiotu
zamówienia. Koncepcja ta stanowi załącznik do niniejszego OPZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Nie dotyczy

Informacje dodatkowe

Komunikacja między Zamawiającym, a Oferentami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” pod adresem: http://www.przetargi.wody.gov.pl/. Korzystanie z platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod ww. adresem w zakładce  Instrukcja dla Wykonawców.

Branże CPV

 • 71313440-1 - Usługi oceny wpływu na środowisko naturalne (EIA) dla projektu budowlanego

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry