Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty utrzymaniowe na potoku Młynówka - Przewrotne w km 1+800-7+900 tj. 6100 mb w m. Przewrotne, Pogwizdów Stary, gm. Głogów Małopolski

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.158428982
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ZPU.4.2811.20.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  20.10.2021 09:00
 • Termin złożenia oferty
  29.10.2021 12:30

Opis przedmiotu zamówienia

Usługi – 8% Vat

 • wykoszenie porostów ze  skarp porost twardy, gęsty z wygrabieniem, 50% z ogólnej powierzchni tj. 38010 x 0,5 = 19 005 m
 • wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp, ciągnik + kosiarka bijakowa, 50% z ogólnej powierzchni tj. 56184 x 0,5 = 19 005 m
 • wykoszenie porostów ręcznie z dna porost twardy, gęsty z wygrabieniem – 6 902 m2
 • usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60·%.  Dopuszcza się wykonanie hakowania mechanicznego z rozłożeniem wydobytej roślinności wzdłuż skarpy przy zastosowaniu maszyn przystosowanych do tego typu robót – wyposażonych w łyżki ażurowe z nakładkami zębnymi – 1 050  m2

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać:  wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia w ramach którego wykonywano roboty polegające na wykaszaniu roślinności w obrębie koryt cieków naturalnych,  usuwaniu (hakowaniu) roślin korzeniących się w dnie oraz wycince krzaków.

Branże CPV

 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry