Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Potok Olszynka w km 1+751 - 4+816, 5+310 - 8+979 tj. 6 734 mb w m. Kopcie, Dzikowiec, Lipnica, gm. Dzikowiec

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.158428982
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ZPU.4.2811.20.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  21.10.2021 11:00
 • Termin złożenia oferty
  02.11.2021 11:30

Opis przedmiotu zamówienia

Usługi – 8% Vat

- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy = 42 385 m2

- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0·m = 42 385 m2

- Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp potoku, koron i skarp nasypów, porost gęsty twardy

   z wygrabieniem, załadunkiem na środki transportowe i wywiezieniem w km 8+300 – 8+979 tj. 670 mb

   minus kolektor = 581 mb pasem 2,5m2/mb = 2 905m2

- Wykoszenie porostów, ręcznie z dna  porost gęsty, twardy = 7 266 m2

- Wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieków, szer. dna do 2,0 m = 7 266 m2

- Wykoszenie porostów ręcznie z dna potoku porost gęsty twardy z wygrabieniem, załadunkiem na  

  środki transportowe i wywiezieniem w km 8+300 – 8+979 tj. 670 mb  minus kolektor = 581 mb pasem

  szer. 1,2 m = 697 m2

- Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się w dnie, powierzchnia lustra wody 60% = 3 633 m2

- Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości =  0,10 ha

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać:  wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia w ramach którego wykonywano roboty polegające na wykaszaniu roślinności w obrębie koryt cieków naturalnych,  usuwaniu (hakowaniu) roślin korzeniących się w dnie oraz wycince krzaków.

Branże CPV

 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry