Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Roboty utrzymaniowe na rzece Żupawce w km 0+000-16+384 - 16 384 mb m. Sobów, Klonów gm. Tarnobrzeg, Grębów, pow. tarnobrzeski

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.158428982
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Analiza ofert
 • Numer postępowania
  RZ.ZPU.4.2811.20.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  21.10.2021 12:00
 • Termin złożenia oferty
  02.11.2021 12:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Usługi – 8% Vat

Wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp

w km 0+000-5+360 licząc średnio 8 m2/mb

w km 5+360  - 12+000  licząc średnio 12 m2/mb

w km  12+000 -14+000   licząc średnio 5 m2/mb( w km 12+315-12+722 z wyłączeniem lewej skarpy )

w km  14+000 - 16+384   licząc średnio 6 m2/mb   146 864 m2         

 

Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków z wygrabieniem, porost gęsty, twardy  (dopuszczą się koszenie łyżką koszącą)w km 0+000-4+200 licząc średnio 4 m2/mb

w km 4+200-4+930 licząc średnio 7 m2/mb

w km 4+930- 5+360 licząc średnio 6,5 m2/mb

w km 5+360 - 13+000  licząc średnio 3,0 m2/mb

w km 13+000 - 16+384  licząc średnio 1,5m2/mb  52 701m2

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać:  wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia w ramach którego wykonywano roboty polegające na wykaszaniu roślinności w obrębie koryt cieków naturalnych,  usuwaniu (hakowaniu) roślin korzeniących się w dnie oraz wycince krzaków.

Branże CPV

 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry