Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty utrzymaniowe na rzece Nitka w m. Płusy, Tarnogród, gm. Księżpol, Tarnogród

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.158428982
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ZPU.4.2811.23.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  21.10.2021 12:00
 • Termin złożenia oferty
  02.11.2021 14:00

Opis przedmiotu zamówienia

USŁUGA:

- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, miękki 28 280,0m²x1 =28 280,0m²

- Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2 m 28 280,0m²x1 =28 280,0m²

- Wygrabienie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się. Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 30% 3 112,0m2x1=3 112,0m2

- Wygrabienie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się. Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60% 360,0m2x1=360,0m2

- Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia rzadkie (zagospodarowanie we własnym zakresie wykonawcy) 0,30ha

ROBOTA:

- Rozbiórka tam bobrowych lub zatorów z transportem 15,00mp

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać:  wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia w ramach którego wykonywano roboty polegające na wykaszaniu roślinności w obrębie koryt cieków naturalnych,  usuwaniu (hakowaniu) roślin korzeniących się w dnie oraz wycince krzaków.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry