Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r9841,Dostawa-miernikow-do-pomiaru-gazow-niebezpiecznych-i-niedoboru-tlenu-zabezpiecza.html
13.07.2024, 18:58

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Dostawa mierników do pomiaru gazów niebezpiecznych i niedoboru tlenu zabezpieczających pracowników na stanowiskach pracy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i podległych Zarządów Zlewni”.

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.17 854 89 69
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROH.2811.18.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  21.10.2021 15:00
 • Termin złożenia oferty
  28.10.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mierników trójgazowych (w konfiguracji: tlen, metan, siarkowodór) do pomiaru gazów niebezpiecznych i niedoboru tlenu, zabezpieczających pracowników Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w środowisku pracy.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest dołączyć do formularza oferty:  

 • Karty katalogowe lub inne dokumenty zawierające dane o oferowanych miernikach jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia,
 • Deklarację WE,
 • Certyfikat ATEX wykonania urządzenia w EX.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorem umowy - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Branże CPV

 • 38543000-3 - Urządzenia do wykrywania gazów

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 26.10.2021 13:28:05
 • Robert Wiater

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, że na platformie opublikowało odpowiedź na pytanie.
 • 10.11.2021 15:00:52
 • Robert Wiater

 • Szanowni Państwo, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.