Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego - kursu prawa jazdy kategorii B+E dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i podległych Zarządów Zlewni

Zapytanie ofertowe
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.17 854 89 69
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROH.2811.19.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  22.10.2021 12:00
 • Termin złożenia oferty
  29.10.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń specjalistycznych zgodnych z „Opisem przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik  nr 1 do „Zapytania ofertowego” w podziale na części.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest dołączyć do formularza oferty kserokopię uwierzytelnioną „za zgodność z oryginałem” aktualnego wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorem umowy - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Branże CPV

 • 80550000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • RZ.ROH.2811.19.2021
 • 1) Cześć 1. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego - kursu prawa jazdy kategorii B+E dla pracowników Zarządu Zlewni w Jaśle.

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • RZ.ROH.2811.19.2021
 • Część 2. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego - kursu prawa jazdy kategorii B+E dla pracowników Zarządu Zlewni w Przemyślu

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • RZ.ROH.2811.19.2021
 • 3) Cześć 3. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego - kursu prawa jazdy kategorii B+E dla pracowników Zarządu Zlewni w Jaśle, Przemyślu i Stalowej Woli,

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry