Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Postępowanie uruchomione w trybie ograniczonym. Wymaga zaproszenia od zamawiającego i zalogowania się.

Usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji Projektu: „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego – część 2”

Zamówienie z wolnej ręki

Ogłaszający

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Żelazna 59A
00-848 Warszawa
tel.+48224701162
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Analiza oferty
 • Numer postępowania
  KZGW/KPP/29/2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  17.03.2022 11:00
 • Termin oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  21.03.2022 12:00
 • Rozpoczęcie negocjacji
  21.03.2022 12:05
 • Zakończenie negocjacji
  21.03.2022 13:00
 • Termin złożenia oferty
  21.03.2022 13:30
 • Termin otwarcia oferty
  21.03.2022 13:35

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji Projektu: „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego – część 2”- zamówienie podobne.
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określają projektowane postawienia umowy wraz z załącznikami,  stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe zostały określone w pkt 5 oraz 6 Zaproszenia do negocjacji

Branże CPV

 • 71313000-5 - Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego
 • 71340000-3 - Zintegrowane usługi inżynieryjne

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry