Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji Projektu pn.: „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego” – część 2

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Żelazna 59A
00-848 Warszawa
tel.22 375 3 774
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KZGW/KPP/7/2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  22.03.2021 11:00
 • Termin składania ofert
  23.04.2021 12:30
 • Termin otwarcia ofert
  23.04.2021 13:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji Projektu pn.: „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego” (dalej „Projekt”). Opracowanie map zagrożenia powodziowego (MZP) i map ryzyka powodziowego (MRP) musi być  zgodne z ustawą – Prawo wodne, Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (Dz. U. z 2018 poz. 2031), oraz Metodyką opracowania MZP i MRP w II cyklu planistycznym. Zamówienie obejmuje nadzór merytoryczny nad przygotowaniem oraz kontrolę produktów zadań: 1D.II - Opracowanie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego (od rzek) w zakresie wynikającym z przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego wraz z publikacją; 2.II - Opracowanie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla obszarów narażonych na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących cz. 2, zgodnie z dokumentacją zarządzania jakością przyjętą w ww. Projekcie.

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu pn.: „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

Branże CPV

 • 71313000-5 - Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego
 • 72224000-1 - Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry