Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Opracowanie dokumentacji projektowej na remont umocnień brzegowych dolnego stanowiska jazu w Dębowie oraz umocnienie nabrzeża na stanowisku górnym śluzy

Zapytanie ofertowe

Zamawiający

Zarząd Zlewni w Augustowie

Zarząd Zlewni w Augustowie

29 Listopada 5
16-300 Augustów
tel.+48 87 643 28 07
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BI.ZPH.1.2811.1.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  16.06.2021 09:00
 • Termin złożenia oferty
  23.06.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, pełniącą funkcję projektanta, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub w specjalności uprawniającej do projektowania obiektów budowlanych hydrotechnicznych oraz będąca czynnym członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Branże CPV

 • 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 07.07.2021 10:25:22
 • Kamil Giedrojć

 • Zwiększono kwotę finansowania do oferty zawierającej najniższa cenę
 • 07.07.2021 10:27:15
 • Kamil Giedrojć

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Navpro Sp Z.oo.

Myśliwska 73c /7
80-283 Gdańsk

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry