Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Wynajem 2 kontenerów na odpady oraz ich wywóz i utylizacja - nieczystości zgromadzone w wyniku zaśmiecenia wałów i cieków (2 części)

Zapytanie ofertowe
Postępowanie podzielone na części

Zamawiający

Zarząd Zlewni w Tczewie

Zarząd Zlewni w Tczewie

30 Stycznia 50
83-110 Tczew
tel.(58) 531 36 47 wew.107
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  GD.ROZ.2811.155.2021.ZZ.4
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  21.06.2021 13:00
 • Termin złożenia oferty
  28.06.2021 09:00

Opis przedmiotu zamówienia

Usługa polegająca na wynajęciu kontenerów na odpady zmieszane – śmieci zebrane podczas sprzątania wałów i cieków (odpady komunalne, zużyty sprzęt AGD i RTV, gruz, odpady budowlane) oraz ich wywóz i Szczegółowy zakres czynności został określony w załączniku nr 1, do niniejszego Zapytania ofertowego

Cz. 1 Wielki Lubień 81, Dragacz – Wynajem 1 kontenera na odpady oraz ich wywóz i utylizacja
Cz. 2 Strażnica wałowa Czatkowy– Wynajem 1 kontenera na odpady oraz ich wywóz i utylizacja

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):

a) Wykonawca posiada niezbędne kwalifikacje oraz uprawnienia pozwalające wykonać przedmiot zamówienia.

b) Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

c) Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Branże CPV

 • 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 24.06.2021 21:11:21
 • Cezary Lisiecki

 • Korekta termin złożenia oferty
 • 08.07.2021 12:24:08
 • Cezary Lisiecki

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 • 08.07.2021 12:25:03
 • Cezary Lisiecki

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - część 1
 • 08.07.2021 12:25:19
 • Cezary Lisiecki

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • część 1 - GD.ROZ.2811.155.2021.ZZ.4
 • Cz. 1 Wielki Lubień 81, Dragacz – Wynajem 1 kontenera na odpady oraz ich wywóz i utylizacja

 • Usługi
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty
 • część 2 - GD.ROZ.2811.155.2021.ZZ.4
 • Cz. 2 Strażnica wałowa Czatkowy– Wynajem 1 kontenera na odpady oraz ich wywóz i utylizacja

 • Usługi
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie unieważnione: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry