Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o możliwości składania ofert cenowych na usunięcie/wycinkę drzew – samowyrąb, zakup drewna na pniu 16 sztuk drzew gatunku wierzba, topola, olcha rosnących na działce numer ewidencyjny 73 obręb G - 7, Głowno ul. Grunwaldzka oraz na działce numer ewidencyjny 49/1 obręb G – 9, Głowno ul. Łowicka

Zbycie mienia - Przetarg

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Łowiczu

Zarząd Zlewni w Łowiczu

Ekonomiczna 6
99-400 Łowicz
tel.46 811 50 60 wew. 5
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  WA.ZPU.5.561.4.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  02.12.2022 15:00
 • Termin złożenia oferty
  09.12.2022 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem ogłoszenia jest drewno do pozyskania podczas wycinki drzew gatunku wierzba (11 sztuk), topola (3 sztuki), olcha (2 sztuki) zgodnie z poniższym zestawieniem, rosnących na działce numer ewidencyjny 73 obręb G - 7, Głowno ul. Grunwaldzka oraz na działce numer ewidencyjny 49/1 obręb G – 9, Głowno ul. Łowicka.

 

Drzewa są w złym stanie zdrowotnym i ze względu na swoje gabaryty tworzą zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Nie dotyczy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Nie dotyczy.

Informacje dodatkowe

Ofertę wraz z oświadczeniem oferenta można składać w postaci pisemnej lub elektronicznej.

Oferta pisemna złożona w toku postępowania powinna zawierać:

 • Imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę oferenta,
 • Oferowaną cenę oraz warunki jej zapłaty,
 • Potwierdzenie wpłaty wadium,
 • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składnika majątku ruchomego będącego przedmiotem sprzedaży lub, że ponosi skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem tego składnika – załącznik nr 3.

Branże CPV

 • 03410000-7 - Drewno

Informacja

Postępowanie unieważnione: Zakończenie postępowania.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami Skarbu Państwa na podstawie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz.2259 oraz z 2017 r. poz. 624).

do góry