Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r5613,Wykonanie-inwentaryzacji-przyrodniczej-na-zbiorniku-wodnym-na-potoku-Tuszymka-Du.html
2021-09-28, 16:23

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej na zbiorniku wodnym na potoku Tuszymka Duża w m. Cierpisz

Zapytanie ofertowe

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 (13) 446 33 11
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ZPU.2.532.3.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  27.04.2021 13:00
 • Termin złożenia oferty
  05.05.2021 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest uzyskanie decyzji o warunkach prowadzenia działań dla inwestycji polegającej na wykonaniu robót utrzymaniowych związanych z odmuleniem zbiornika wodnego na potoku Tuszymka Duża w km 24+712 w m. Cierpisz, gm. Sędziszów Małopolski zgodnie z warunkami nałożonym przez RDOŚ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi załącznik do zapytania ofertowego.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 opracowań, które były podstawą wydania przez RDOŚ decyzji środowiskowych lub decyzji o warunkach prowadzenia działań.

Branże CPV

 • 90712400-5 - Usługi planowania strategii zarządzania zasobami naturalnymi lub ich ochrony

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

EKO - WASZKA Maciej Wachecki

ul. Wojska Polskiego 257a /18
25-205 Kielce

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.